افتادن دندان های شیری کودکان از 6 سالگی شروع میشود تا حدود 13 سالگی ادامه دارد. افتادن زود هنگام دندان شیری یا باقی ماندن آن علت هایی دارد که در جداگانه به آن پرداخته ایم. اما در این مقاله جدول زمانی دقیق افتادن دندان های شیری را برای شما آماده کرده ایم. در انتهای نیز میتوانید ویدئویی که زمان رویش دندان ها را نشان می دهد ببینید.

همچنین برای برای اطلاعات بیشتر در زمینه دندانپزشکی کودکان میتوانید به این صفحه مراجعه کنید.

افتادن دندان شیری

جدول زمانی دقیق افتادن هر یک از دندان های شیری


در جدول های زیر زمان افتادن دندان شیری کودک به تفکیک هر فک آورده شده است. دقت کنید که ممکن 6ماه زودتر یا دیرتر زمان افتادن دندان های شیری فرزندتان فرا برسد یا ترتیب افتادن دندان ها متفاوت باشد. به هرحال مهم است که کمی قبل از شروع مراحل اولیه، برای اطمینان از افتادن و رشد صحیح دندان ها، به دندانپزشک متخصص کودکان مراجعه کنید.

دندان های فک پایین
 زمان افتادن دندان شیری
دندان های جلو وسط
6 تا 7 سال
دندان های جلو کناری
7 تا 8 سال
دندان های نیش
9 تا 12 سال
دندان  های آسیای اول
9 تا 11 سال
دندان های آسیای دوم
10 تا 12 سال
دندان ها فک بالا
زمان افتادن دندان شیری
دندان های جلو وسط
6 تا 7 سال
دندان های جلو کناری
7 تا 8 سال
دندان های نیش
10 تا 12 سال
دندان های آسیا اول
9 تا 11 سال
دندان های آسیا دوم
10 تا 12 سال

دندان لق شده

 دیر افتادن یا نیفتادن دندان شیری

زمان افتادن دندان های کودک ممکن است دقیقا مانند جدول نباشد. اما مهمترین نکته این است که بین 5 تا 6 سالگی یک عکس کامل ( پانارومیک ) از فک کودک گرفته شود تا وضعیت رویش جوانه های دندان ها مشخص شود. بدین ترتیب مشخص میشود که زمان افتادن دندان های فرا رسیده است یا خیر. اگر مشخص شود دندان های دائمی به دلیل وجود دندان شیری سر جای خود قرار نگرفته اند، برای جلو گیری از کج رشد کردن دندان دائمی، دندان شیری کشیده می شود. اگر کشیده شدن دندان به موقع انجام شود، دندان دائمی به جای اصلی خود برمیگردد.

عکس رادیوگرافی دندان های شیری

فیلم: زمان دقیق رویش دندان های کودک


برای رزرو نوبت میتوانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید و با کلینیک تخصصی دکتر طبرسی تماس بگیرید تا کودک دلبندتان توسط دندانپزشک متخصص کودکان و نوجوانان معاینه شود.

رزرو نوبت
منبع: healthline.com