معرفی دندانپزشکان

دکتر بهاره طبرسی متخصص درمان ریشه دندان(اندودنتیست)

دکتر بهاره طبرسی متخصص درمان ریشه دندان(اندودنتیست)

دکتر نرگس محمدی خوشرو متخصص ترمیمی و زیبایی

دکتر نرگس محمدی خوشرو متخصص ترمیمی و زیبایی

دکتر شهرام رهبری متخصص دندانپزشکی کودکان

دکتر شهرام رهبری متخصص دندانپزشکی کودکان

دکتر میترا ندایی متخصص جراحی لثه و ایمپلنت(پریودنتیست)

دکتر میترا ندایی متخصص جراحی لثه و ایمپلنت(پریودنتیست)

دکتر فرین شمشیرگر متخصص پروتزهای دندانی(پروستودنتیست)

دکتر فرین شمشیرگر متخصص پروتزهای دندانی(پروستودنتیست)

با ما تماس بگیرید

bahareh.tabarsi@gmail.com
02122369390