ساعات حضور دندانپزشکان

جدول ساعات حضور دندانپزشکان

نام متخصص
تخصص
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
دکتر بهاره طبرسی
متخصص درمان ریشه
14-20
11-19
14-20
11-15
11-15
_
دکتر نرگس محمدی
متخصص ترمیمی و زیبایی
15-20
_
15-20
_
_
_
دکترشهرام رهبری
متخصص دندانپزشکی کودکان
_
_
14_10
-
20_15
_
دکترفرین شمشیرگر
متخصص پروتزهای دندانی
_
-
15-20
20_15
-
_
دکتر میترا ندایی
متخصص جراحی لثه و ایمپلنت
_
14-19
_
_
_
_

با ما تماس بگیرید

bahareh.tabarsi@gmail.com
02122369390