بخش استریلیزاسیون
با توجه به اهمیت رعایت اصول کنترل عفونت بویژه در مراکز ارایه خدمات دندانپزشکی، دندانپزشکی تخصصی دکتر طبرسی بر اساس رعایت آیین نامه‎ های مدون و رسمی کنترل عفونت، خود را موظف به انجام مراحل مختلف این فرایند بسیار مهم و در عین حال پر هزینه نموده است.

 علاوه بر وجود اتاق‎های شستشو و دبریدمان در هر بخش، به منظور عاری‎ سازی اولیه وسایل از عوامل عفونی سطحی و قابل مشاهده، تمامی وسایل و ابزار جهت تکمیل فرایند کنترل عفونت به بخش استریلیزاسیون منتقل می‎شود. در این بخش شستشو و دبریدمان یا ذره‎ برداری از سطوح وسایل به کمک دستگاه های اولتراسوند، غوطه‎ وری در ظرف‎های حاوی مواد ضدعفونی کننده، پک کردن در لفافه ‎های اختصاصی اتوکلاو و در نهایت قراردادن در دستگاه های اتوکلاو با استاندارد بالا انجام می‎شود.