• بعد از از بین رفتن بی حسی دندان، ممکن است درد دندان شروع شود. در صورتی که دارویی از طرف دندانپزشک برایتان تجویز نشده است، می توان از کپسول ژلوفن ۴۰۰ میلی گرم هر شش ساعت یکبار برای کنترل درد استفاده نمود.
  • گاهی بعد از درمان ریشه، درد و تورم شدیدی در روزهای بعد از درمان اتفاق می‎افتد. ممکن است، التهاب به حدی شدید باشد که حتی نتوان دندان ها را روی هم قرار داد. این مشکلات، ربطی به موفقیت درمان ندارد و به زودی برطرف می شود. حتماً میبایست در این شرایط از داروهای تجویز شده توسط دندانپزشک استفاده نمود. در موارد درمان مجدد ریشه (عصب کشی مجدد) و در صورت درد شدید قبل از شروع درمان، درد و تورم بعد از درمان بیشتر قابل پیش بینی است.
  • مسواک زدن و استفاده از نخ دندان منعی ندارد. فقط نباید روی پانسمان موقت را با مسواک سایید و نخ دندان را در ناحیه پانسمان وارد نمود.
  • پانسمان روی دندان موقت است و در اسرع وقت بعد از خاتمه درمان ریشه، باید پر شود یا درمان پروتزی روی آن انجام گیرد. در صورت افتادن پانسمان دندان، در اسرع وقت باید برای پانسمان مجدد مراجعه نمود، چون روی دندان نباید باز بماند.